Annemarie Lund

Landskabsarkitekt, Annemarie Lund arbejder med det enkle og robuste som driver, når hun designer byrumsinventar.