Schønherr

Schønherr beskæftiger sig med planlægning og design af det ubebyggede rum og har en bred erfaring i at løse opgaver inden for by- og landskabsarkitektur – på alle niveauer – i alle skalaer – fra overordnede analyser og ideoplæg til konkret projektering og eksekvering.

Vores ydelser er organiseret under de overordnede områder: Planlægning og Analyser, Infrastruktur, By- og Landskabsarkitektur, Klima-arkitektur og Kulturarv.

Schønherr er en af Nordeuropas største landskabstegnestuer og arbejder under titlen Spaces and Places, med smukke, sikre og bæredygtige løsninger og design.